Månadens blogg

190627 Kl 9-18

För att flödet i vårt Forum skall hållas rent och prydligt erbjuder vi tips-tråden ”Månadens blogginlägg” där du får möjlighet visa upp ditt senaste blogginlägg  för dina själssystrar i denna grupp.

Så länge inlägget är fäst högst upp i gruppen är du välkommen att länka till ditt senaste blogginlägg. 

Lägg presentationen som en kommentar i själva inlägget som vi postar
(inte som ett separat inlägg, sådana inlägg kommer tas bort).

Månadens blogg postas i vårt forum en gång per månad.